Muhsin Şener Rotating Header Image

Siyaset

Yargı İçin

Cumhurbaşkanı yeni Hakimler ve Savcılar  Yasası’nı onaylamadı. Yasanın 1.maddesinin  “yargı bağımsızlığını ve yargı güvencesini ortadan kaldıracağını” ileri  sürerek onaylamadı.   Yargıtay, Danıştay, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu daha önceden  bu yasaya tepkilerini ortaya koymuşlardı. Kamuoyu bu konu çevresinde tedirgin bir durumda bulunuyor.   Yeni yasa, Avukatlardan  kimi özellikleri taşıyanları  sınava  tabi tutarak, kazananlar arasında  Adalet Bakanlığınca  yapılacak  mülakatla  hakimler alınmasına  olanak sağlıyor.   Sınavların Bakanlık tarafından yapılması, yargı [...]

Yine mi Türban?

AKP iktidarının  ele aldığı ve başaramadığı konulardan biri de  türbandır. Konunun tekrar ve üçüncü kez yine gündeme gelmek üzere olduğu  yazılı ve görsel basındaki   haberler arasındadır.   Sayın Başbakan,  Almanya’da yayımlanan Sonntag adlı gazeteyle yaptığı  görüşmede kendisine sorulan “ din ve devlet  işlerinin  ayrılığına inanıyor musunuz?” sorusuna : “Evet. Türkiye’de 1923’ten beri bütün Anayasa’larda din ve devlet işleri ayrıdır. Modern Türkiye’nin temel değerlerinden biri olan bu ilke, Atatürk’ün [...]

Seçenekler Sunmak – II

Türkiye’nin bugünkü siyasal durumu karşısında  ‘seçenekler sunmak’ tan söz ediyorduk.   Seçeneksiz bir siyasal ortamda yaşandığı ve siyasal ilişkilerin böyle bir ortamda  yaşanırlık kazanmaya çalıştığı  çok sık ve yaygın olarak söylenip yazılıyor. Bilinen ve yaşanan bir gerçek bu.   Bir yabancı gazetede,“Avrupa’nın hasta adamı” tanımını kullanmış! Bununla da kalınmayarak ABD’li gazeteci  Robert L. Pollock, Wall Street Journal gazetesinde “ikinci sınıf, marjinal, dar kafalı” bir ülke [...]

Seçenekler Sunmak – I

Erkan Mumcu istifasının ardından  yaptığı açıklamada, seçeneksiz gibi görünen bu ortamda millete seçenekler sunmak görevinden söz ediyor.   Türkiye’de 3 Kasım seçimlerinden sonra ortaya çıkan durum, gerçekten de  seçeneksizmiş gibi görünüyor. Parlâmentodaki  iktidar partisi olan AKP, anayasayı tek başına değiştirebilecek çoğunluğa sahip. Muhalefetin ise,  basına, çok kişi ve çevreye göre  bugün aldığı oyu da alabilecek durumda değil deniyor. Öteki partilerin adı sanı bile [...]

Sivil Akıl ve Politik Akıl

Türk Politik Kültürü adlı yapıtında Süleyman Seyfi ÖĞÜN: “sivil akılla politik akıl  pazarlığa oturacaksa her şeyden önce  vasıflı olmak zorundadır” diyor.[1]   Değinilen bu durumun, ülkemizdeki politik yapılanmada  önemli bir yeri var. Öğün, gerek politikada ve gerekse  sivil toplumda  bir düzey sorunundan  söz ediyor.   Toplumumuzda  öne çıkan politik önderler, sanki halkın yarattığı yapay kahramanlardır.   Örneğin Osman Bölükbaşı, konuşmalarında  ele aldığı konuları, gazete kesikleriyle belgeleyerek ve Anadolu [...]

Satır Başlarından…

Gittikçe yoğunlaşan  siyaset gündemi,  geleneksel kimi konular başta olmak üzere zenginleşerek  genişlik kazanmaya başladı. Gündemdeki konuların hemen tümü  özde  her zaman  üzerinde olduğumuz konular.   En can alıcı noktalarından yaklaşarak bu konuları ele almak istiyorum:     Lâiklik: Hiç gündemden düşmüyor bu konu. Şöyle ya da böyle her zaman gündemde kalmayı başarıyor. Dinin,  yaşamımızda bir ‘ç i m e n t o’ olduğu [...]

TUSIAD Klasiği

TUSİAD, meslek liselilerin  üniversiteye girmelerini kolaylaştıran  Eğitim Bakanlığının tutumunu  “…mesleki eğitimde,ortaöğretimde  ciddi bir reform şart….” Diyerek eleştiriyor. Daha başka ve önemli  değinilerde de bulunuyor ya, biz salt meslek liseleriyle ilgili bu durum üzerinde durmak istiyoruz.   Tusiad  YİK toplantısında dile getirilen bu görüşler Eğitim Bakanı  “Bunlar  birer Tusiad klasiği”  demekele yetindi. H,ç de ciddiye almadıklarının söylemek istedi dolayısıyla.   Oysa konu gerçekten önemlidir ve [...]

Sağ Muhalefet

Türkiye 55 yıldır sağ partiler eliyle yönetilmektedir. Başka bir değişle  1950 den bu yana sol iktidara hiç gelememiştir. Halen de sağ  bir parti  tek başına iktidardadır.   CHP  muhalefette bulunuyor. Mecliste grubu olan tek parti de odur.   Erkan Mumcu’nun  AKP’den ve Bakanlıktan istifası ile  kamuoyunun yabancısı olmadığı bir yeni durum tekraren gündeme sokulmaya çalışılıyor. CHP muhalefeti  yerine  bir sağ muhalefet  örgütlemek… Hasan Bülent Kahraman  böyle bir [...]

Topluluğun Kontrol Edilmesi

Süleyman Seyfi ÖĞÜN,  Türk Politik Kültürü adlı yapıtında “….Türk kültüralistlerinin moderniteye  karşı geliştirdikleri  ahlakçı ve perhizci tutumun altında  topluluk üzerindeki kontrolü kaybetmemek  telaşı yatar”(s.49) diyor.   Son zamanlarda  özelleştirmenin biraz yoğunluk kazanması üzerine basınımızda  yabancı sermayenin gelişi ile ilgili  kimi tartışmalara tanık olduk. 1970’li yıllarda  aynı başlık yine gündemdeydi. Otuz yıl sonra aynı şeyleri konuşuyoruz. Bu ortam,  yabancı sermayeyi kontrol altında tutma arzusunun toplumsalın bir bölümünde  gündemde tutulmak  istenmesi  olarak tanımlanabilir.   [...]

Sivas’ı Unutmamalı

Her 2 temmuzda  Sivas’ta 33  aydın ve sanatçının  Madımak otelinde   çıkarılan yangında  yanarak ve boğularak şamlarını yitirdiklerini unutmamalıyız.   Bu olayın bir talihsiz olduğunu söylemenin  bir anlamı  bulunduğunu sanmıyorum.   Atatürk’ün  Sivas Kongresini gerçekleştirerek  Kurtuluş Savaşına giden yolda önemli bir  aşamayı geçtiği Sivas’ta  böyle bir kıyımın gerçekleşmiş olmasını anlamak ne mümkün?   Bu ülkede daha önce  Maraş’ta, Çorum’da cereyan eden olayların  bir devamıdır Madımak yangını! Maraş’ta ve Çorum’da [...]