Muhsin Şener Rotating Header Image

Eğitim

Şiir Felsefesi Değil, Şiirn Felsefesi

Şiirin Felsefesi… Bu tanımlamayı, şiir denilen anlatım biçiminin neliğini ve nasıllığınıı somutlaştırmak için kullanıyorum.   Şiirin neye dayandığı bilinmiyorsa,  öteden beri kullanılan bir yazılı anlatım biçimi olarak benimsenmiş olmasıyla yetiniliyorsa şiir için, bir talihsizlik olur diye düşünüyorum. ŞİİR İÇİN ÇIKARSAMALAR ana başlığı ile yayımlanmış yazılarımda konuya ilişkin görüşlerimi açıklığa kavuşturmaya çalışmıştım.   Kant, Prolegomena’sında[1] yargıları [...]

Eğitim-Yaşam ve Toplum

Eğitilmiş insan denildiği zaman, aslında kastedilen insanın bilişsel yönden yetiştirilmesidir. Yine aydın insan, düşünen insan denildiğinde de aynı şeyden söz ediliyordur. Aydın ve düşünen insan her yönden tam bir gelişmişliği gösterir. Buna göre eğitim kavramı bireyde bedensel, ruhsal ve bilişsel yönlerden yetişmişliği gerçekleştirme çabalarını içerir.   “Eğitim” kavramı 1940’lardan beri, maarif, tedrisat, talim ve terbiye [...]

Eğitimin Mutlak, Bir İdeolojisi Vardır; Olacaktır!

Muhsin ŞENER Milli Eğitim Bakanlığı E.Müfettişi muhsinsener@gmail.com  İdeoloji[1], pratiğin düşünce, hayal ya da tasarım halidir. İnsanlıkla yaşıt bir kavramdır o. İnsan kendini ve çevresindeki şeyleri ve onların birbirleriyle ilişkilerini ve kendisinin o varlıklarla olan ilişkilerini düşündüğü ve bir yargıya vardığı anda oluşuyor. Düşünme ve us edimleri salt insana özgü olduğu için yeryüzündeki öteki canlıların ideoloji [...]

Özer TURAN’ın Talan’ı

çekiç olmuyorsa sözcükler  “bir şiir neden yazılır”dı   talan’ı[1]  2011de yazlıkta gördüm. turan, yapıtını yazlıktaki adresime göndermiş.  hemen aydın’ı(aydın şimşek)aradım.. turan’la beni buluşturmasını istedim. yapıt kanguru yayınlarından  çıkmıştı. ne yazık ki bu güne değin buluşamadık. turan’ın şiirinden etkilenmiştim. ancak bu yazı  şimdi yazılabildi.   kendine özgü şiir yazabildiğini bu yapıtında açık seçik gösteriyor,turan. bu noktaya gelmenin ne denli yolalmayı gerektirdiğini [...]

Mustafa KÖZ’de Algılama, Alımlama ve Şiirleştirme

mustafa  köz’ün son şiir yapıtı çigan  şiirleri çerçevesinde algılama,alımlama ve şiirleştirme  işlemlerinin nasıl oluşturulduğuna  bakmak istiyorum. eleştiri yazınımızda,   belki de monografi diyebileceğimiz şiirin oluşum aşamasındaki evrelerini irdeleyen bu bağlamdaki  çalışmaların  çokça yapıldığını  kolayca söyleyemeyiz.oysa monogrfik özellilkli bu yazıların,  şiiri  köküne değin kavramaya, şiir  türünün(doğalki öteki türlerin de…)neliği, ne/neler olmadan şiirin oluşmayacağı/oluşamayacağı; şiirleştirmenin ne menem bir şey olduğu, [...]

Kusurlu Bahçede Yeşeren Şiir

  dört dizede bir dize söylüyor  olmak şairlik midir?                                                                                               şair değilim,sadece bir kelimeyle,hiç hırsızlıktan kurtulan   halen mardin artuklu üniversitesinde öğretim üyesi olduğunu bildiğim ve öğretim üyesi olmadan önce yazdığı ve yayımladığı şiirleri ile dikkatimi çekmiş olan selim temo’nun  etkisini  yadsımayan, temo’yu tanımanın kendisine  değer kattığını söyleyen m.sait  aydın’ın kusurlu bahçesi bana, “kolay kolay öykünülebileceğini sanmıyorum selim’in. çünkü o şiirini,  derin köklere bağlamıştır. o kökleri [...]

“yanlış sevilen ülke” odağında abdullah şevki şiiri

abdullah şevki’nin son şiir yapıtı “yanlış sevilen ülke” odağında onun şiirini değerlendirmeyi deneyeceğim.   abdullah şevki son yapıtına şiire ilişkin manifestosunu da koymuş.[1] orada:   “şiir  gerçek demokrasi, çoğullaşma ve sivil toplumun yanında olmalı.bu bağlamda sivil bir şiir yazılmalıdır. şiirin şimdiki politik işlevi, bu topraklarda,renklililk ve çoğulluğun yeniden ve çağdaş bir biçimde  kökleşmesini kendi boyutları[2] içinde desteklemektir.bu doğrultuda  yazınsal estetiğe uygun tavrı [...]

Şiirin Nesnesi

genel olarak sözcüklerin içerdiği anlamlar, onların dayandığı nesnelerle ilişkilidir. o nesneler  beş duyumuza bizim  ayrımında olmadığımız /olamadığımız  kimi  etkilerin altında yansır o etkiler bir oranda  nesneyi olduğundan,  daha doğrusu  özünden  saptırmaktadır.öz bu etkilerle derinde kalabilmektedir. bu düşünce bize fenomenoloji ve husserl’e götürüyor. paranteze alma(epoke) deniyor bu duruma.   böyle bir yapının şiirle doğrudan bağlantısı olduğunu düşünüyorum.   husserl, epoke ile nesnenin özüne varmayı, özüne ulaşmayı ve onu [...]

Okullar şiddete emanet

kullardaki şiddet olayları gün geçtikçe tırmanıyor. Yönetimler ise konuyu değerlendirirken, ‘Öğrencilerden korkar hale geldiklerini’ söylemeye başlamış halde; yani etkin olma güçleri yok   Son birkaç ay içinde okullarda şiddet hızla tırmandı. En az 100 okulda bıçaklama ile sonuçlanan olaylar olduğunu okuduk gazetelerde. Salt 2005-2006 öğretim yılına özgü bir artış değildir bu. Eski yıllarda da baharla [...]

Eğitim Bakanlığının Okuma Listesi

MEB.,ortaöğretim öğrencilerine gelecek öğretim yılında başlamak üzere  verilmesini düşündüğü okuma listeleri yayımlamış bulunuyor. Böyle bir listenin basında geniş ölçüde yer alması  çok olumlu bulunmakla birlikte, konunun tartışıılması gereken çok çeşitli yanları olduğu unutulmamalı…   (100) yapıtlık listede, (75) yapıt Türkiye yazınından, (25) yapıt da  Dünya yazınından  alınmıştır. Türkiye ve Dünya yazını arasındaki seçimde  öteden beri  uygulanan oran  1/10’dur. Buradan bakıldığında  (75)  Türkiye yazını yapıtına  karşın [...]