Muhsin Şener Rotating Header Image

Siyaset

Nasılsa Almayacaklar

Fransa ve Hollanda’da AB anayasasının  reddedilmesinden sonra  ülkemizde  “ bizi nasılsa AB’ye almayacaklardı!” diyenlerin sanki ekmeğine yağ sürüldü. Bu grup öteden beri  Türkiye’nin AB’ye alınmayacağını; ne yaparsanız yapın  AB ülkeleri tarafından “beğenilemeyeceğimizi” söyleyerek geliyordu.   Fransa ve Hollanda’da AB anayasasının red edilmiş olması bu kesimde olanları sanki memnun etmiştir. İlginç bir durum!   AB üyesi olan ülkelerin  bazılarında Türkiye’nin  AB’ye alınmaması ya da alınma görüşmelerinin [...]

Liberal Demokrasi

AKP, 3 Ekim seçimlerinde ve 30 ayı aşan  iktidar döneminde liberalliği hep öne çıkardı.  Yelkenine AB rüzgârı alması, bu tutumunu daha bir belirginleştirmiştir. Liberal düşünce AB’nin  tabanını oluşturmaktadır çünkü.   AKP’nin  liberal bir görüntü vermesi, Erbakan  Okulu çıkışlı olmalarına karşın,  partiyi  oluşturan beyinlerin  değiştiklerinin de belgesi  olarak ortaya çıkıyor. Değiştiklerini ve  kendilerine AB’yi hedef olarak seçtiklerini gösteren  bir yığın  yasa ve uygulama  yaptı  AKP. Bunların özeti, bu partinin liberal bir tutumu [...]

Fransa ve Avusturya’nın Halk Oylaması Tehdidi

Fransa ve Avusturya , Türkiye’nin  AB’ye girmesini, halklarına soracaklarını söylüyorlar. Bu çıkış, AB’ye girmek istemeyen kesimlerin  çok işine yaramış görünüyor. Şimdiden,  “görüyor musunuz bunlar bizi almayacaklar. Baksanıza halk oylamasına gideceklermiş!…” gibi açıklamalarla düşüncelerini güçlendirmeye çalışıyorlar.   Bu konuya, birkaç ayrı noktadan bakmakta yarar var.   Böyle karşı çıkmalara kulak asmak, öncelikle kendimize olan güvenimizi yitirmeyi, ya da kendimize [...]

Değişim,Dönüşüm Zihniyet ve Diğerleri

2005, AB ile ilişkiler ve AB’ye girebilme konusunda yapılan değişiklikler ve ilerde gerçekleşmesi umulan kimi değişim ve dönüşümler için tartışmalarla geçti.   2006’nın daha  yoğun olması bekleniyor…   İktidarın,  bu alan içinde,  yılın son günlerinde,  muhalefetle olan  yoğun tartışma ortamı  bu kapsam içinde artarak sürecek gibi görünüyor. Tartışmalara,  basında kimi köşe yazarları  da katıldılar. En dikkat çekici yaklaşımları  Radikal’in yeni köşe yazarı  Hasan Celal  Güzel’de gördük [...]

Atatürk Bağlamında

Bir süre önce, Rahşan Hanımın  gazetelere yansıyan ilginç bir  sözü olmuştu: “Din elden gidiyor!” demişti Sayın Rahşan Ecevit!. Şimdi  eşi Sayın Bülent Ecevit’in  böyle bir ilginç sözü var, tartışılıyor: “Padişah Vahdettin Hain değildi!” diyor Ecevit!..   Gerçekten ilginç!…   Buradan çıkılarak, Atatürk kavramının  tabu oluşuna kadar getirildi bu tartışma. Konuya  bir tür tabu olarak baktığınızda  varacağınız yerler de yer de  doğal olarak yanlışlıklarla iç içe [...]

3 Ekim 2005

17-18 Aralık 2004 günlerinde  AB’ye girme görüşmeleri için kesin tarih  saptandı. 3 Ekim 2005… Bu tarihin alınması çok önemli bir aşamaydı ve bu aşama geçilmiştir. Bu tarih,  AB’ye girmek üzere  resmi  işlemlerin başlayacağı tarihtir.   3 Ekim 2004 tarihini  önemsiz görmek ya da önemini görmezden  gelmek, hem gerçekçilik değildir, hem   doğru  değildir, hem de  etik değildir!… Bu tarihin kesin olarak alınmasını, ayrıntıda  olan kimi  nedenler ileri sürerek,  ö [...]

3 Ekimle Gelen

AB’ye giriş  görüşmeleri, 17 Aralık 2004 tarihinde saptanan 3 Ekim 2005  günü başladı. Atatürk’ün “ muasır medeniyet seviyesi” (çağdaş uygarlık düzeyi) olarak tanımladığı  Avrupa kapısından içeri adımımızı atmış bulunuyoruz.   Halkımızın büyük bir bölümü (% 70 civarındaki bir  bölümü ) AB’ye girmek istiyor. Tüm tahriklere karşın hem de…   Çünkü Türkiye’nin  çok uzun zamandır çok kötü yönetildiğini biliyor. Biliyor ya  buna bir çare [...]

3 Kasım Seçimleri ve AB

3 kasım seçimleri Türkiye’nin 21.yy’da gerçekleştirdiği ilk seçim. Türkiye’nin, 21. yüzyıla gelirken içinden geçtiği yüzyılların gereklerini yerine getirmemiş olması  ve tabii yeni yüzyılın gerekleri  büyük sorumluluklar  yüklüyor sırtına. Geleneksel ve  tarihsel geçmişinin  dayattıkları bir yana…   20. yüzyılın 25 yılını Türkiye sıkıyönetimle geçirmiş. 15 yılında olağanüstü hal uygulamış. Toplam 40 yıl  sıkıyönetim ve olağanüstü hal içinde yaşamış. Üç  kez askeri darbe görmüş. [...]

Yeni Yıl

Bir yeni yıla daha giriyoruz. Ömrümüzden bir yıl  gidiyor. “ taşın sertliğini “ daha iyi anlamaya  başlıyoruz  bu geçen yıllarla… Onun için değil  mi, “ah bir yeniden doğsam, ben biliyorum ne yapacağımı!…”  diye yakınmalarımız…   Dünya biz istesek de istemesek de dönüyor… Ve geçiyor yıllar…   Tüm yakınmalarımıza karşın, Türkiye 2006’ya daha iyi olanaklarla ve daha ileri bir yerden giriyor. [...]

3 Kasım Seçimleri ve AKP

Akp iktidarı  ırak  sorunu karşısında  çok ilgi çekici bir yol izledi. onlar politikayı erbakan  hocanın  “rahle-i tedris”inde öğrenmişlerdi. en azından partiyi yönetenler için bu doğruydu. hocanın bu konudaki anlayışı, türkiye’nin  eski/ köklü/ evrensel dış politikasını çeşitlendirerek değiştirme adına  ortadoğu ülkelerine açılmayı içeriyordu. ortadoğu ülkeleri müslüman ülkelerdir. akp’li yöneticiler, ırak sorunundan yararlanarak müslüman ülkelerle ilişkileri geliştirme  isteklerini göstermeyerek/ arkada tutarak  ilk ilişkilerini bu ülkelerle  kurdular. onlara [...]