Muhsin Şener Rotating Header Image

Basılmış Yapıtlar

Yeniçağ Gazetesi’nde “Öğretmenim Muhsin Şener…” Başlıklı Yazı Yayınlandı

Yeniçağ Gazetesi’nde  Sayın Mevlüt Uluğtekin YILMAZ tarafından kaleme alınan “Öğretmenim Muhsin ŞENER…” başlıklı yazı yayınlandı. Yazıya, http://www.yg.yenicaggazetesi.com.tr/yazargoster.php?haber=28848 bağlantısından ulaşabilirsiniz. Yazının tam metni aşağıya Yeniçağ gazetesinden alınmıştır. Öğretmenim Muhsin Şener… Günümüzden en az elli yıl önce, o yokluk yıllarında bizleri eğiten, elleri öpülesi öğretmenleri düşünüyorum…  Hepsi harika insanlardı. Kuşkusuz günümüz öğretmenleri de çocuklarımızı ’bilgiyle donatmanın’çabası içindeler. Bunu [...]

Sorgun Postası’nda “Ankara’da Muhsin Şener söyleşisi…” Başlıklı Yazı Yayınlandı

image2_web

Sorgun Postası’nda  Sayın Mevlüt Uluğtekin YILMAZ tarafından kaleme alınan “Ankara’da Muhsin Şener söyleşisi…” başlıklı yazı yayınlandı. Yazıya, http://www.sorgunpostasi.com/?p=21704 bağlantısından ulaşabilirsiniz. Yazının tam metni aşağıya Sorgun Postası gazetesinden alınmıştır.   Bilge eğitimci Muhsin Şener, geçtiğimiz Cumartesi günü Ankara’da Kurgu Kültür Merkezi’nde şiir üzerine söyleşide bulundu. Başkent’in şair ve saygın kültür insanlarının katıldığı toplantıda, Şener özellikle şiirin ‘dünyasını’ [...]

Sorgun Postası’nda “Öğretmenimiz, Sayın Muhsin ŞENER” Başlıklı Yazı Yayınlandı

Sorgun Postası’nda Sayın Salim TAŞÇI tarafından kaleme alınan “ÖĞRETMENİMİZ, SAYIN MUHSİN ŞENER”başlıklı yazı yayınlandı. Yazıya, http://www.sorgunpostasi.com/?p=21552 bağlantısından ulaşabilirsiniz. Yazının tam metni, aşağıya Sorgun Postası gazetesinden alınmıştır.   Sorgun’un ‘Büyük Köhne’olarak anıldığında, yolu düşmüştü ilçemize… İlçede ilçe o zamanlar! Su çeşmelerden, kuyulardan alınır, içilirdi. Yufka ekmekler tandırlıkta saçkı ( samanın irisi) ateşiyle pişirilir, fırından çıkan çarşı [...]

Sorgun Postası’nda “Bir Eğitimcinin Kırk Yılı” Kitabıyla İlgili Yayınlanan Yazı

Sorgun Postası’nda  Sayın Mevlüt Uluğtekin YILMAZ tarafından kaleme alınan “Sorgun Sevdalısı Eğitimci Şener’in ‘Bir Eğitimcinin Kırk Yılı’ adlı kitabı çıktı” başlıklı yazı yayınlandı. Yazıya, http://www.sorgunpostasi.com/?p=21528 bağlantısından ulaşabilirsiniz. Yazının tam metni aşağıya Sorgun Postası gazetesinden alınmıştır.   1958 yılından itibaren Sorgun Ortaokulu’nda Türkçe Öğretmenliği yapan Emekli Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfettişi Muhsin Şener’in Sorgunlu Günler’in anlatıldığı ‘Bir [...]

“Şiirde Direnen Bir Eğitimci Muhsin ŞENER” Söyleşi ve İmza Günü Yapıldı

9 Kasım 2013 Cumartesi günü, Ankara Kızılay’da,  KONUR SOKAK; 13/5 adresinde çalışan KURGU KÜLTÜR MERKEZİNDE yazarın “ŞİİRDE DİRENEN BiR EĞİTİMCİ MUHSİN ŞENER”  başlıklı bir söyleşisi ve ardından da kitap imzalama etkinliği vardı. Yazar, Temmuz- Eylül 2013 tarihleri arasında yayımlanan ve açıklamaları bu sitede bulunan, TÜRK ŞİİRİ KURAMI, ŞİİRİN TABANI, ŞİİRİ YENİDEN DÜŞÜNMEK, ŞİİRİ YENİDEN KURMAK, [...]

Kişisel Tarih Tutanakları

Kisisel_Tarih_Tutanaklari

Yazarın bu yapıtı, 70’li yıllardan başlayan günlüklerden oluşuyor. Günlükler daha çok, yazarın  kişisel  yaşamının  tutanakları gibi. Okuduğu yapıtlarla yaptığı iç tartışmalarını buluyoruz  bir bölüm günlüklerde. Karşılaştığı olayları birkaç tümce içinde değerlendirirken, olayın ve ilişkinin yüreğini ortaya koyduğu çok günlük var yapıtta… Ülkenin durumuna ve sorunlarına; özellikle de günlük tartışmalara yansıyan ülke gündemine ilişkin çarpıcı, boyutlu [...]

Bir Eğitimcinin Kırk Yılı

Bir_Egitimcinin_Kirk_Yili

Bu yapıt, yazarın eğitim yaşamında gördüğü, yaşadığı, etkilediği ve etkilendiği olayla, kişiler ve kurumlarla,  onlar karşısındaki tutum ve davranışlarının  değerlendirmelerini  yapıyor. Eğitim Bakanlığında geçen kırk iki yıllık meslek yaşamını değerlendirmesi sırasında, metnin altında bir kalın çizgi halinde, eğitimin nasıl yönetildiğine, yönlendirildiğine; eğitim yöneticilerinin yetkilerini nasıl ve hangi düşüncelerle kullandıklarına ilişkin çok çarpıcı örnekler ve belgeler [...]

Muhsin ŞENER’in temmuz 2013 içinde şiire ilişkin yapıtları yayımlandı

Bu yapıtların  tümü  ile eleştirmen ŞENER, şiirimizi eski ve yeni şiirler boyutunda birçok şairin yapıtını analitik bir bakışla ve yöntemiyle incelemiştir. Üçyüz altmış bir kaynak incelenerek sözü edilen yapıtlarda dipnotlar olarak yer almışlardır. Şiirimize ilişkin yargılara ulaşılırken bu kaynakların ortaya koyduğu bilimsel  ve sanatsal ölçütlere özen gösterilmiştir. Ayrıca, olabildiği ölçüde yansızlığa ve tarafsızlığa özen gösterilmiştir.

Şiirin Tabanı

Siirin_Tabani

Şiirin Tabanı, şiirin evrensel ve ulusal boyutta dayandığı, dayanması gerektiği  ölçülerin, bu konudaki ustalarca  ve düşünce  sanat adamlarınca altı çizilmiş olan esasların çok çok özenle kullanıldığı yapıtlara ilişkin eleştiri yazıları bir araya getirilmiştir. Bu yapıtta yer alan yazılar uzun ömürlü  şiirlere  ilişkin örneklerle doludur. Yapıttan alınmış bölümler aşağıdadır: Şiirin Dibi 21.yüzyıla girerken Türkiye şiiri, hala [...]

Şiiri Yeniden Düşünmek Şiiri Yeniden Kurmak

Siiri_Yeniden_Dusunmek_Siiri_Yeniden_Kurmak

Bu yapıtta bulunan eleştiri yazıları,  21.yy.’ın bireyci felsefesi ve sosyal yapılanması düşünülerek ve bu açıdan şiir yapaıtlarına yaklaşılarak hazırlanmıştır. Bireyciliğin, 21.yy.daki  felsefi ve sosyal yapılanmada kazandığı nitemlere ağırlık vereilmesine özen gösterilmiştir.Bireyin  bencillikten  uzak,birey olmasının ona kazandırdıkları ile yüklediği sorumlulukların  ayrımında olarak yetişmiş olmasının altı çizilmeğe çalışılmıştır.Bireyci yaklaşımın bencillikten çok uzak olduğu hep göz önünde tutulmuş [...]