Muhsin Şener Rotating Header Image

Bir Eğitimcinin Kırk Yılı

Bir_Egitimcinin_Kirk_Yili

Bu yapıt, yazarın eğitim yaşamında gördüğü, yaşadığı, etkilediği ve etkilendiği olayla, kişiler ve kurumlarla,  onlar karşısındaki tutum ve davranışlarının  değerlendirmelerini  yapıyor. Eğitim Bakanlığında geçen kırk iki yıllık meslek yaşamını değerlendirmesi sırasında, metnin altında bir kalın çizgi halinde, eğitimin nasıl yönetildiğine, yönlendirildiğine; eğitim yöneticilerinin yetkilerini nasıl ve hangi düşüncelerle kullandıklarına ilişkin çok çarpıcı örnekler ve belgeler [...]

Muhsin ŞENER’in temmuz 2013 içinde şiire ilişkin yapıtları yayımlandı

Bu yapıtların  tümü  ile eleştirmen ŞENER, şiirimizi eski ve yeni şiirler boyutunda birçok şairin yapıtını analitik bir bakışla ve yöntemiyle incelemiştir. Üçyüz altmış bir kaynak incelenerek sözü edilen yapıtlarda dipnotlar olarak yer almışlardır. Şiirimize ilişkin yargılara ulaşılırken bu kaynakların ortaya koyduğu bilimsel  ve sanatsal ölçütlere özen gösterilmiştir. Ayrıca, olabildiği ölçüde yansızlığa ve tarafsızlığa özen gösterilmiştir.

Şiirin Tabanı

Siirin_Tabani

Şiirin Tabanı, şiirin evrensel ve ulusal boyutta dayandığı, dayanması gerektiği  ölçülerin, bu konudaki ustalarca  ve düşünce  sanat adamlarınca altı çizilmiş olan esasların çok çok özenle kullanıldığı yapıtlara ilişkin eleştiri yazıları bir araya getirilmiştir. Bu yapıtta yer alan yazılar uzun ömürlü  şiirlere  ilişkin örneklerle doludur. Yapıttan alınmış bölümler aşağıdadır: Şiirin Dibi 21.yüzyıla girerken Türkiye şiiri, hala [...]

Şiiri Yeniden Düşünmek Şiiri Yeniden Kurmak

Siiri_Yeniden_Dusunmek_Siiri_Yeniden_Kurmak

Bu yapıtta bulunan eleştiri yazıları,  21.yy.’ın bireyci felsefesi ve sosyal yapılanması düşünülerek ve bu açıdan şiir yapaıtlarına yaklaşılarak hazırlanmıştır. Bireyciliğin, 21.yy.daki  felsefi ve sosyal yapılanmada kazandığı nitemlere ağırlık vereilmesine özen gösterilmiştir.Bireyin  bencillikten  uzak,birey olmasının ona kazandırdıkları ile yüklediği sorumlulukların  ayrımında olarak yetişmiş olmasının altı çizilmeğe çalışılmıştır.Bireyci yaklaşımın bencillikten çok uzak olduğu hep göz önünde tutulmuş [...]

Kuram Bağlamında Türk Şiiri

Kuram_Baglaminda_Turk_Siiri

Yapıt, Türkiye Şiiri’nin bir kurama bağlanmayı düşünülerek yazılmıştır. Türkiye Şiiri bugüne değin bir kurama bağlanmamıştır. Bu alana ilişkin bir başka çalışma da yoktur. Kuram,bu yapıttan sonra Türkiye’de şiir yapıtta açıklandığı gibi yazılmalıdır gibi bir saçmalığa yanaşmaktan çok büyük bir özenle kaçmıştır. Yazarın böyle bir saçmalığın çevresinde dolaşması ve böyle bir olmazlığı önermesi olası değildir. Bu [...]

Şiirin Diyalektiği

Şiirin Diyalektiği Suteni Yayıncılık 1.Baskı Mart 1996 Şiirde direnmek, bir erdem oldu tüm zamanlarda. Bu yapıt, şiire katkıda bulunmak için sürdürülen bir yazı yaşamının ürünüdür. Şiirin kokusunu almaktan başlayarak son noktası konulup ozanından uçuvermesine değin süren şiirleşme sürecini ve şiirin oradan başlayan maceralarla dolu yeni yaşamını izleyen yazılardır bu yapıttaki yazılar…

picasso’nun güvercini

  picasso’nun güvercini Prospero Yayınları 1.Baskı Mart 1994 Bugün yazın ve düşünce yaşamımızın, seksenli yıllardan bu yana çok hızlı bir biçimde değişen hem yapı hem de içerik olarak gelişen, zenginleşen dünyamızla bütünleşmesi olgusu, çözüm bekleyen koskoca bir sorun olarak önümüzde duruyor. Çözüm, yazınımıza ve düşün yaşamımıza ilişkin yeni değerlendirmeler yapmamızda yatıyor. Çok hızlı değişen ve [...]

Özer TURAN’ın Talan’ı

çekiç olmuyorsa sözcükler  “bir şiir neden yazılır”dı   talan’ı[1]  2011de yazlıkta gördüm. turan, yapıtını yazlıktaki adresime göndermiş.  hemen aydın’ı(aydın şimşek)aradım.. turan’la beni buluşturmasını istedim. yapıt kanguru yayınlarından  çıkmıştı. ne yazık ki bu güne değin buluşamadık. turan’ın şiirinden etkilenmiştim. ancak bu yazı  şimdi yazılabildi.   kendine özgü şiir yazabildiğini bu yapıtında açık seçik gösteriyor,turan. bu noktaya gelmenin ne denli yolalmayı gerektirdiğini [...]

Mustafa KÖZ’de Algılama, Alımlama ve Şiirleştirme

mustafa  köz’ün son şiir yapıtı çigan  şiirleri çerçevesinde algılama,alımlama ve şiirleştirme  işlemlerinin nasıl oluşturulduğuna  bakmak istiyorum. eleştiri yazınımızda,   belki de monografi diyebileceğimiz şiirin oluşum aşamasındaki evrelerini irdeleyen bu bağlamdaki  çalışmaların  çokça yapıldığını  kolayca söyleyemeyiz.oysa monogrfik özellilkli bu yazıların,  şiiri  köküne değin kavramaya, şiir  türünün(doğalki öteki türlerin de…)neliği, ne/neler olmadan şiirin oluşmayacağı/oluşamayacağı; şiirleştirmenin ne menem bir şey olduğu, [...]

Kusurlu Bahçede Yeşeren Şiir

  dört dizede bir dize söylüyor  olmak şairlik midir?                                                                                               şair değilim,sadece bir kelimeyle,hiç hırsızlıktan kurtulan   halen mardin artuklu üniversitesinde öğretim üyesi olduğunu bildiğim ve öğretim üyesi olmadan önce yazdığı ve yayımladığı şiirleri ile dikkatimi çekmiş olan selim temo’nun  etkisini  yadsımayan, temo’yu tanımanın kendisine  değer kattığını söyleyen m.sait  aydın’ın kusurlu bahçesi bana, “kolay kolay öykünülebileceğini sanmıyorum selim’in. çünkü o şiirini,  derin köklere bağlamıştır. o kökleri [...]