Muhsin Şener Rotating Header Image

Değişimi Kim Yapacak?

 

2003 ÖSS sonuçlarında  sınava girenlerin  40.500’ü sıfır aldığı;

 

2004  ÖSS sonucunda  32 177  öğrenci sıfır çektiği;

 

2005  ÖSS sonucunda ise,  1900 okul birincisinin  hiçbir programa giremediği;

 

Lise mezunlarının % 24  üniversiteli olmaya  başarırken % 76 sı ise hiç bir programa yerleşemediği anlaşılmaktadır. (Hürriyet ve Radikal Gazeteleri İnternet Arşivleri)

 

Bu sonuçlar, kimilerince öğrencilerden kaynaklanıyordu;

Sistemden ileri geliyordu.

 

Sistem, öğretmen yetersizliğinden ötürü,  bu sonucu getirmişti. Başka türlü bir sonuç beklenebilir miydi?

 

Kimilerine göre ise sonuç, abartılmıştı.

Öyle, kırk bin falan  öğrenci sıfır  almış değildi ve politik bir abartma yapılıyordu.

 

Eğitim Bakanının, bu konuda bir inceleme yaptırdığını ve sorunu saptadıklarını; artık nedenler üzerinde duracaklarını, nedenleri araştıracaklarını belirtmiş olması, bu sonuçlar karşısında ilginç  bulunmuştur.

 

Sorun, doğrudan doğruya orta öğretimle ilişkilidir.

 

Türkiye de ortaöğretim sisteminin, kamuoyunca bilinen “milli ve manevi değerlere bağlı, Atatürk ilke ve inkılaplarına inanmış ve onları benimseyerek savunan kişiler yetiştirmek….” biçimindeki  amacı dışında  çok fazla bir derinliği ve belirgin yanı bulunmuyor…

Ne yazık ki bulunmuyor!…

Bilimsellik, Milli Eğitim Temel  Yasasının ilkelerinden biri…

Ne ki  ikinci derecede bir yapılanma  olarak görülüyor sanki.

Altı çizilen ilke, önde ve önemde olan  ilkedir ve  uğruna her şey feda edilebiliyor!…

 

Bunun  üzerinde durulması gerektiğini düşünüyorum.

 

Bugün, AB ülkelerinde  lise çıkışlı bir gencin, ülkesinin ya da dünyanın önemli bir sorunu çevresindeki  görüş ve düşünceleri,  bir araya  getirerek değerlendirmesi isteniyor.

Lise çıkışlı olmanın temel göstergesidir bu ve hiçbir nitelik için  feda edilemiyor; edilmesi düşünülemiyor…

 

Yine, AB ülkelerinde,  lise çıkışlıların bir önemli yapıtı  değerlendirmesi istenir. O yapıtla  ilgili düşünceleri  sorulur.

Genç, böylece dünya ölçeğindeki  bir yapıtın,  değerlendirmesini yapabilmek durumunda olduğunu bilir!…

 

AB ülkelerinde, lise çıkışlıların ‘b i r   k o n u d a’ görüş belirtmesi ve o görüşleri savunabilmesi istenir.

Gencin, bilimsel bir donanım kazanmasına yardım etmek ve giderek böyle bir dirence sahip olmasıdır istenen.

 

Ne yazık ki bizde, böyle  somut ve evrensel ölçütler içeren yapılanmalar yoktur.

Bu tip yapılanmalara bir türlü gidilememiştir.

Gidilmek istendiği dönemler olmuştur. Ne ki ne atılan adım yeterli olmuştur ne de  cılız da olsa atılan adımda direnebilmiştir.

 

Orta öğretimde  salt okuma/anlama alanında  işe yarar çalışmalar bile yapılabiilmiş değildir. Çünkü ne iyi okuyucu ne de  okuduğunu iyi anlayan gençler yetiştirilebiliyor.

Böyle bir kaygı çevresinde  çalışabilmiş olmak bile  lise çıkışlı gençlerin  yetişmişlik  ve yeterliliklerine çok şeyler katabilecektir.

Ne ki o bile gerçekleştirilememiştir…

 

Bu, neden böyledir?

 

Çünkü orta öğretimde öğrenci, değerlendirme yapabilecek gibi yetiştirilmiyor. Orta öğretim, salt bilgi birikimine dayanıyor. İlköğretimin ancak birinci basamağında  öğrenciler öğrendiklerini yaşamlarına aktarabilirken, ikinci basamaktan itibaren  öğrencilerin  tümü öğrendiklerini yaşamlarına aktaramıyorlar. Öğrenilenler çocuğun bilincinde  salt sınavlardaki  sorulara yanıtlar  verilirken kullanılabilen kimi birikimler olarak vardırlar.

 

Bu birikimin içeriğine bakarsanız, “eski ve geçerliliği tartışmalı” bilgiler  olduğunu görürsünüz.

 

Böyle bir fotoğraf, eski ve geçerliliği tartışmalı bu bilgi birikiminin, neden  yenilenme gereksinimi duyulmadığını da gösteriyor.

 

Çünkü orta öğretimde sosyal bilimlere  gereği gibi önem verilmiyor. Sosyal bilimler bireyin hem  bireysel yaşamında hem de toplumsal  yaşamda önemle yer alıyorlar. Sosyal bilimleri  yeterli düzeyde içselleştirememiş bir lise çıkışlının vatandaş olması bile düşünülemez. Uluslar ailesi içinde  yer aldığımız gün bu gerçek  alnımıza çok acı bir biçimde yine vurulacaktır.

 

Sosyal bilimleri içselleştirmeyen  bir orta öğretim salt  bilgi aktarabilir.

 

Orta öğretimde  sosyal bilimler yeterli düzeyde  öğretilemiyor  da fen bilimleri  öğretiliyor mu? hayır!..

Fen bilimleri alanındaki  bilgiler  salt test sorularına verilecek  yanıtlar açısından ele alındığı için  o düzeyde bir öğretim gerçekleştirilmiş oluyor. Bu alanda elde edilmiş bilgilerin  uygulanabilme olanağı yoktur.

 

Çünkü orta öğretimde  “dünyayı değiştirmek” amaçlı  bir eğitim-öğretim  etkinliği yoktur. Böyle bir amacı olmayan  eğitim-öğretimin  bilginin  birikimi noktasında  yoğunlaşması  kadar  doğal ne olabilir? Bu yapılanma için bilgi, ancak biriktirilebiliyor… Uygulanacak bilgi, değişim/değiştirimi dayatıyor  çünkü.

 

Uygulanamayacak olan bilgi, salt biriktirilmek için olan bilgidir  ve ancak test sorularını yanıtlarken kullanılabiliyor.

 

Hiç değilse  “elitlerin  eğitimi” yapılabilse…

Ne gezer?!…

 

Öyle bir eğitim de yapılamıyor. Fen liseleri bu amaçla plânlanmışlardı…

Ne yazık ki fen lisesi çıkışlılar genel liselerden çıkan  öğrencilerle  yan yana aynı sorularla sınavlara  alınmaya devam ediliyorlar… Bu  çocuklar  seçilerek alındıkları için  en iyi puanlarla üniversitelerin en iyi fakülte ve  bölümlerine yazılabiliyorlar. Oysa o çocuklar, ayrı ve bambaşka bir eğitimden geçirilerek ülkenin gereksinimi olan bilimsel yeterlikli kişiler olarak yetiştirilmeliydiler!…

 

Bu, yapılamıyor/yapılamadı…

 

ABD’yi iki yüz kişinin yönettiğini okumuştum bir yerlerde. Bu kişiler anaokulundan başlanarak izleniyorlar ve özel olarak yetiştirilerek devletin en önemli ve kritik mevkilerine getiriliyorlar. Çok iyi yetiştirildikleri için de su  başlarında  olabiliyorlar.

Böyle bir sistem de yoktur bizde,ne yazık ki!…

Bu denli sistemsizlik içinde ancak bugünkü sonuç alınabiliyor/alınabilir…

 

Bu durumun düzeltilmesi mümkün  değil mi peki?

Tabii mümkün!…

Ne ki mevcudu tersine çevirebilecek bir değişime gereksinim vardır!

Bunu AKP mi yapacak?

Şaka mı yapıyorsunuz?…

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>