Muhsin Şener Rotating Header Image

Basılmış Yapıtlar

Kuram Bağlamında Türk Şiiri

Kuram_Baglaminda_Turk_Siiri

Yapıt, Türkiye Şiiri’nin bir kurama bağlanmayı düşünülerek yazılmıştır. Türkiye Şiiri bugüne değin bir kurama bağlanmamıştır. Bu alana ilişkin bir başka çalışma da yoktur. Kuram,bu yapıttan sonra Türkiye’de şiir yapıtta açıklandığı gibi yazılmalıdır gibi bir saçmalığa yanaşmaktan çok büyük bir özenle kaçmıştır. Yazarın böyle bir saçmalığın çevresinde dolaşması ve böyle bir olmazlığı önermesi olası değildir. Bu [...]

Şiirin Diyalektiği

Şiirin Diyalektiği Suteni Yayıncılık 1.Baskı Mart 1996 Şiirde direnmek, bir erdem oldu tüm zamanlarda. Bu yapıt, şiire katkıda bulunmak için sürdürülen bir yazı yaşamının ürünüdür. Şiirin kokusunu almaktan başlayarak son noktası konulup ozanından uçuvermesine değin süren şiirleşme sürecini ve şiirin oradan başlayan maceralarla dolu yeni yaşamını izleyen yazılardır bu yapıttaki yazılar…

picasso’nun güvercini

  picasso’nun güvercini Prospero Yayınları 1.Baskı Mart 1994 Bugün yazın ve düşünce yaşamımızın, seksenli yıllardan bu yana çok hızlı bir biçimde değişen hem yapı hem de içerik olarak gelişen, zenginleşen dünyamızla bütünleşmesi olgusu, çözüm bekleyen koskoca bir sorun olarak önümüzde duruyor. Çözüm, yazınımıza ve düşün yaşamımıza ilişkin yeni değerlendirmeler yapmamızda yatıyor. Çok hızlı değişen ve [...]