Muhsin Şener Rotating Header Image

Eleştiri

Anarşi ve Şiir

Mete Tuncay konuşmasının bir yerinde  Ayşe Düzel’e  “Bizde anarşist fikir hiç gelişmedi. Herkes devleti  ıslah etmeyi düşündü.”  (  Radikal Gazetesi, 25 Aralık 2000, Mete Tuncay’ın  Neşe Düzel’e verdiği röportajdan…) diyor.   Hocanın dikkate sunduğu bu gerçeklik, üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken bir gerçeklik olarak göründü bana. Eleştirme, eleştirilmeye yatkınlık; karşı düşüncelerle birlikte yaşamaya alışma; doğruyu bulma, doğruya dayanabilme; ikiyüzlülük… falan filan gibi bir [...]

Bataille ve Şiir

Bataille, Lanetli Pay’da (Mor y.,Ankara,1999) şiiri  “bir kayıp durumunun dile getirilme biçimine uygulanan şiir terimi” olarak tanımlııyor.   Bu tanıma gelinirken tüketim  konusu yaşamın korunması ve üretici etkinliğin sürdürülmesi ve verimsiz harcamalar olmak üzere iki başlık altında değenlendirilmiştir. Verimsiz harcamalar başlığı altında lüks, yaslar, savaşlar, görkemli yapıların inşası, oyunlar, gösteriler, sanatlar, sapkın cinsel etkinlikler sıralanmaktadır. Harcama açısından sanatlar  mimar,  müzik ve dans, edebiyat ve tiyatro olarak ayrılıyor. Mimari yapılar içinde heykel ve resim  sembolik harcamalar yapılarak oluşturulan sanatlar [...]

Ahmet Özer Şiirinin Tekilliği

 Ahmet Özer, şiirinde hep kendini yazıyor.   şiirinin öznesi kendisi, nesnesi  de  sevgili… tüm şiir yapıtlarında orada duruyor. kendisinin öne çıkması yahya kemal örneğindeki gibi  ‘nutuk atan bir öne çıkış’  değil; hatta  ileri atılmış bir adım bile değil…bu,  özer’in dünyayı algılayış ve kavrayış biçimini ortaya koyan  bir yapılanma.     özer, dünyayı hep tekil bir pencereden görmeyi seçmiştir. tekilliği,  onu,  öteki ozanlardan  ayıran nitem olmaktan [...]

Açıklamalar

Şiir ve onun bilgibilimine ilişkin kimi sözler üzerinde durmak gereği ortaya çıktı son günlerde.   1.   Dize’nin 46.sayısında Adnan ÖZER, “Kuramsal bilgelik şiirde poetikayı oluşturur, işaret eder” diyor.   Kuramsal bilgi, o bilgi alanının kuramına(teorisine) ilişkin bilgi demektir. Böyle bir bilgi temelde bulunduğundan önemlidir ve esas bilgidir. Öteki bilgiler bu bilginin üstüne kurulu olur. Ve tabii kuramsal bilginin [...]

Baranus’un Şiirine Giriş

İmge özüne kanat, Özün yaşama anlam, Yaşam insana ödev, İnsan acuna konuk, Acun güne gezegen, Gün cana imbilgisi, Can kendine söyleyen: Nokta koy tümce bitti. Osman Numan BARANUS öldü. Son günlerini,  Yaşlılar Bakım Evi’nde, yaşamı boyunca şiire yaptığı hizmetle ve  çabasıyla pek bağdaşmayacak biçimde  geçirdi. Sanata ve edebiyata  ve son yıllarda da özellikle şiire hizmet edenlerin ve hele Baranus gibi  hep [...]

Bir Batman’lı Ozan Selim TEMO

Selim TEMO, Batman’lıdır. Batman, Güneydoğu Anadolu bölgesinin bilinen bir kenti. TPAO’nın  tesisleri burada  bölgenin en önemli devlet yatırımları olarak dikkat çekiyor.   Batman  yeni illerden. İl olduktan sonra  başına gelmeyen kalmadı!.. Sanki il olmasını istemeyen bir yaban el onun başına sürekli çorap örüyor….   Bir zamanlar gidilmesi, kalınması ve hele yaşanması çok zor bir  yurt parçasıydı Batman. “Faili meçhul” diye anlatılan ölümlerin çok [...]

Bir Kentli Kızın Şiirleri

Serap ERDOĞAN’ın  ANATANRIÇA  adıyla yayımlanan (7 Mayıs  yayınları,İzmir,1999) ilk şiir yapıtı  elimde.  Her okunuşunda yeni derinlikler ve yeni dünyalarla tanıştırıyor bu kentli kızın şiirleri sizi.   1950’li yılların sonlarında  üretim araçlarındaki yeni yapılanmadan kaynaklanan nedenlerle kırdan kente  doğru başlayan göç,  80’li yıllarda  terörün de  göç nedenleri arasına girmesiyle daha bir hızlanmıştır.  Hızlanma bir yana, yığınların  büyük kentlerde toplanmasıyla  ortaya çıkan  kırdan  kente göçün sonuçları  adeta gözümüze batmanın ötesinde gözümüze sokulan  bir olgu olarak yaşanmaya başladı. [...]

Türkü ve Şarkılar Bağlamında

  Türkiye’de, 1950 den başlayan bir süreç içinde,  toplumsal olarak  gerçekleşen ya da gerçekleşmesi için özel çaba harcanan  konulardan biri de  bir demokratizasyon sürecini  gerçekleştirmektir. Bu sürecin  içeriği,  ‘kaba bir eşitlikçilik’  olarak  gelişmiştir. Bu yeni yapılanmayı  popülizmin yedeğinde  hala sürüklemeye devam ediyoruz. Toplumsal yapının  tüm alanlarında bu konunun yansımasına ilişkin saptamalar yapılabiliyor..   Seksenli yılların başından bu yana türkü ve şarkıların  bu yapılanmaya  nasıl eklendiklerine ilişkin birkaç şey söylemek istiyorum. [...]

Todorov’u Okurken

Todorov’un  Poetikaya Giriş’i  yayımlandı.* Poetika kavramı aslında şiirle ilişkili bir kavram. Şiirle ilişkili olan demektir. Todorov,  düzyazı ve  şiirin dayandığı kuramları ortaya koyduktan sonra, bunların tümüne poetika diyor. Kavram böylece yazınsalı  da  kavramış oluyor.   Todorov, yazınsallığın (tabii şiirin) kuramlarını sıralıyor yapıtında. Yazın incelemelerinin  projeksiyon, açımlayıcı şerh ve poetika olmak üzere  üç yaklaşım içinde yapıldığını  söylüyor.   Projeksiyon, yapıtın ötesinde yer alan toplumsal ya da kişisel durumları, sorunları  ele alarak diyeceklerini sıralamaktır. Açımlayıcı şerh, [...]

Yazın Eğitimi ve Divan Şiiri

  Son günlerde yazılı ve sözlü medyada Sayın  Eğitim Bakanının liselerimizdeki yazın eğitimine ilişkin ilginç ve önemli açıklamalar yaptığını öğrendik.   Gelecek öğretim yılına yetiştirilmek üzere  yazın dersi izlencelerinin   cumhuriyet  başlangıç alınarak  değiştirileceğini; cumhuriyetten önce ve cumhuriyetten sonraki yazın dönemlerinin ayırt edilerek yazın ders kitaplarının  yeniden yazılacağını; divan yazınının ağırlıklı olarak okutulmasına son verileceğini; eğitimin yakından uzağa ilkesi uyarınca önce çağdaş yazının öğretileceğini, sonra da cumhuriyet öncesi [...]