Muhsin Şener Rotating Header Image

Eğitim

İzlenceleri Yenilemek ve Batı Yazını

Liselerde yazın dersi izlencelerinin de değiştirileceği yetkililerce birçok kez belirtilmiş bulunuyor. Halen lise sınıflarında okutulmakta olan yazın izlenceleri aşağı yukarı 1957 yılında çıkarılmış olan izlenceler. Yazın ders kitapları da bu izlencelere göre düzenlenmişti. Bu izlencelerde Batı Yazınının önemli bir ağırlığı vardır. Çünkü izlencenin hazırlanmasında uyulan ilkelerden şunlardı:   ” Öğrenciyi Batı şaheserleriyle ilk sınıftan itibaren [...]

Meslek Liseleri

Meslek liseleri mezunlarına  üniversiteye girerken  uygulanacak olan katsayı konusu yine polemik olmayı sürdürüyor. YÖK  bu konudaki kararını,  akla ve  genel  kurala uygun olarak açıklamış bulunuyor: meslek lisesi mezunları  ortaöğrenimleri doğrultusundaki  programları seçtiklerinde  başarı puanlarına uygulanacak katsayı  genel liselere uygulanan (0.8), başka bir programı seçtiklerinde uygulanacak katsayı ise (0.3) olacaktır.   Bu kararı beğenmeyen, benimseyemeyenler, meslek okulu mezunlarının bu arada İmam Hatip Lisesi (İHL) çıkışlıların mağdur [...]

Kadın, Yalnızca kadın değildir! – II

Yasalarımızda kadın konusundaki maddelerle ilgili olarak yapılan değişiklikler nedeniyle  doğal olarak bir tartışma ortamı oluştu. Kadına kimi haklar verildiğinde feministlerin,  erkeklerin haklarını ellerinden alacaklarını söyleyenler mi; “kadınlara haklar verince,onların yaptıkları işleri kime yaptıracağız?” diyenler mi ararsınız?… ilginç bir tartışma ortamı oluştu.   İlginç olan bir yan da kadınların, anayasal kotalarla yaşama erkekler kadar etkin bir biçimde katılmalarının [...]

Kadın, Yalnızca kadın değildir! – I

Kadın hakları çoğaltıldığında,   feminist kadınların erkeklerin haklarını ellerinden alacaklarını söyleyenler mi ararsınız?;  “kadınlara haklar verince, onların yaptıkları işleri kime yaptıracağız?” diye soranlar mı?… İlginç bir tartışma ortamı…   İlginç olan bir başka yan da  kadınların, anayasal kotalarla yaşama, erkekler kadar etkin bir biçimde katılmadıkları… Anayasa komisyonu başkanı  kadınlar konusunda pozitif anlamda  ayrımcı hükümleri  anayasaya koymanın, hatta yasalarla belirlemenin hiçbir yararı olmayacağını, [...]

Lise Öğrenimi

Türkiye’de uzun zamandan beri orta öğretimin içeriği, salt üniversiteye girebilmeye uygun  bir biçimde  aktarılıyor öğrencilere. Amaç, çocukların iyi bir yere girebilmeleri…   Bu amacı  gerçekleştirmek üzere  sınavları yapanların  hazırladıkları soruların biçimleri,  içerdikleri bilgiler ve  bu sorular içinden doğru olanların seçilmesi gibi kimi alışkanlıkların, en pratik hale getirilmesi için  bir  ön hazırlık yapılmasının  yarışı,  giderek öyle bir hale geldi ki artık içeriğin, yetişmekte olan gençlerin bilinçlerinde  oluşturması gereken  değişim ve dönüşümü gerçekleştirmek [...]

Liseler Dört Yıl Oldu.

8 Haziran 2005 Çarşamba günü  Eğitim Bakanı  Sayın Çelik TV ekranlarından  Türkiye’de Liselerin dört yıla çıkarıldığını, bu konudaki Talim ve Terbiye Kurulu Kararını  bugün imzaladığını  açıkladı. Artık Liseler  AB ölçütlerine uygun  bir süreye çıkarılmış oluyor.   AB ölçütleri öyle olduğu ve öyle olması  istendiği için Türkiye’de  liselerin dört yıla çıkarılmış olması  yeterli değil mi?!…   Dünya  ölçütleriyle  ortalama eğitim düzeyi  ilkokul dört…  olan  Türkiye’de  liselerin dört yıla çıkarılması  hem bu düzeyin yükseltilmesine  yarayacak [...]

Tartışılan Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Sayın Erkan Mumcu, eğitim alanını, YÖK ve üniversitelerden çıkarak tartışmaya açmış bulunuyor.   YÖK’ün kurulduğu günden beri üniversal çevrede ve entelektüeller arasında  sürekli bir  tedirginlik kaynağı olduğu,  bir kesimce bir türlü   benimsenemediği biliniyor. Yüksek öğretimin  durumuna da doğrudan ve dolaylı yollarla etkisi bulunuyor bu tedirginliğin ve YÖK’le gelen bürokrasinin.   Durum, salt yüksek öğretimde böyle de  ortaöğretimde çok [...]

Eğitim Programlarımız

Eğitim Bakanlığında program değişiklikleri üzerinde çalışıldığı  söyleniyor. İlköğretim okullarında  gelecek öğretim yılında  genelleştirileceği söylenen  bir  yeni program uygulanmaya başlanmış. Eğitim programları,  eğitim faaliyetlerinin ana öğelerinden biri. Eğitim, bu doküman çerçevesinde  gerçekleştiriliyor. Programın  eğitilenler tarafından içselleştirilmesi gerektiği kabul edilmektedir. Kuşaklar bu yolla istenilen yöne ve birikime ve dolayısıyla  o birikim yoluyla da  bir tür davranış değişikliğine  hazırlanmaktadırlar. Öyle anlaşılıyor ki  eski programlarla yeterli  düzeyde davranış değişikliği sağlanamadığı anlaşıldığından,  yeni programlar [...]

Liselerle Meslek ve İmam Hatip Liseleri

Üniversiteye girişlerde, meslek liseleriyle genel lise mezunlarına uygulanmakta olan katsayıların adil olmadığı; meslek lisesi mezunlarına haksızlık yapıldığı ileri sürülerek  MEB tarafından  hazırlandığı anlaşılan bir yasa önerisiyle, genel liselerle meslek liseleri mezunları arasındaki  bu farklılığın ortadan kaldırılması ve  o kapsam içinde  bir anlamda, İHL’lerinin  8 yıllık temel eğitim yasası ile birlikte  yitirdikleri itibarı  iade etmek üzere, salt aldıkları eğitim doğrultusundaki fakültelere değil, tüm  fakültelere girme [...]

Bireysel İnsan

Sibernetik insana ortalığı karıştıran öğe olarak bakıyor. Çünkü insan  özgür planlama ve özgür eylem yapabilen tek varlıktır. Sibernetik, insanın  bu özgür iradesini gelecekbilimden yararlanarak  sınırlandırmak daha doğrusu kullanmak eğilimindedir.   İnsan, toplumsal bir varlıktır. burada sözü edilen toplum, endüstri toplumu olup insanın bireyliğini sınırlarına varıncaya değin kullanmasına olanak tanıyan  bir toplumdur. Endüstri toplumu, sibernetiğin egemenliğindeki  bilim ve bilimsel teknolojiye bağımlı kaldığı, varolduğu sürece ancak [...]