Muhsin Şener Rotating Header Image

Carlos Keneth WİLLİAMS’ın Bir Şiiri Üzerine

 Kitap-lık Dergisinin Temmuz-Ağustos 2005 sayısında  Profilin konusu  C.K.Williams’dı. Onun  dergide ele alınan bir şiiri için  birkaç şey söylemek istiyorum.

 

Şiir şöyle:

 

Doğru, başlangıçta görünmüş olabilirdi en

azından

biraz kadının  onu benzettiği şey gibi-

yaygaracı/tartışmacı/zekice de olsa yıprandırıcı-

fakat biz bunu verirdik

yüz yüze geldiği dostlarının eski dostları

grubunu düşünerek akla yakın bir korkuya

 

bir topluma kabul edilmiş olmaktan,öyle

karmaşık ve ince

karmaşıklığı asla dile getirilmemiş

ama yine de sert biçimde  katılaşmış kabul

törenlerine

aslında o kadar incelikle kullandığı

 

 

Bu şiirin başarılı olarak çevrildiğini sanmıyorum. Türkçe söylenirken  şiirsellikten  herhangi bir izle karşılaşmıyorsunuz.

Bu durum şairi hiç ilgilendirmiyor.

Ne ki şiirin  metin oluşturma ve dizeler arasında kurulmuş bulunan  ilişki açısından incelenmesinde  öğretici yanlar olduğunu sanıyorum.

 

 

1.     Şiirde ilk dizenin ilk sözcüğü ‘doğru’ sözcüğüdür. Metin bu kavram üzerine kuruluyor.

  1.  Metin  iki bölümden oluşuyor: birinci bölüm  ilk  iki dize, ikinci bölüm ise öteki dizeler…

 

  1. Her iki bölüm de  ‘doğru’ kavramının çevresinde dönen şeylerle dolup taşıyor.

 

  1. Her iki bölümün dizeleri;

Uzak erimli ve geniş kapsamlı uzun dizeler.

Ayrıca her şey özel bir algı gibi görünüyor.

Esnek, cesur buluşlar var.

 

  1. Üçüncü dize,  bir ve kinci dizelerin;  dört ve beşinci dizeler, birlikte üçüncü dizenin; altı ve yedinci dizeler, beşinci dizenin; yedi, sekiz, dokuz ve onuncu dizeler,  yedinci dizenin;  on üç ve on dördüncü dizeler  on birinci dizenin anlam alanını tamamlayan, onu genişleten  bir işlev görüyorlar şiirde.

 

  1. Dizeler arasında kurulduğu görülen bu ilişki,  uzak erimli alanları yakınlaştırıcı ve birleştirici bir işlev yükleniyor. Böylece  geniş kapsamlı  uzun dizeler  bir nokta üzerinde yoğunlaşma olanağını buluyor. Bu, yoğunlaşmanın uzaktan yakına doğru gerçekleşmesini de sağlıyor. Böylece  şiir,  sözcüklerin uzak anlamlarının da yakın ve bilinen anlamlar çevresinde  yer almasına yardım ediyor.

 

Ayrıca,  birbiriyle ilişkili olmadığı apaçık görünen alanların  bu yolla  özel bir ilgi alanıymış gibi  görünmesi aşılarak, yakın ve bilenen alanlara  bağlanması sağlanmış oluyor.

 

  1. Uzak anlam alanlarının bir araya toplanmasıyla oluşan  metinsel birlik,  bir metnin oluşmasına da yardım etmiş oluyor.

Metin, ne uzak erimli alanlarla ne de aynı anlam alanındaki söylenenlerle       ilişkili olarak kuruluyor.

Metin, bunların hepsinin ortak bileşeni oluyor.

 

  1. Carlos Keneth Williams, bunun çok ilginç bir örneğini veriyor.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>