Muhsin Şener Rotating Header Image

Şizoanaliz Işığında Neo Kapitalizmi Anlamak

Şizoanaliz,  epistemolojik-psikolojik eleştiriyi olduğu kadar, toplumsal eleştiriyi de içerir: Şizoanaliz, psikanalizi  metafiziksel olarak mahkum ederse, aynı zamanda o, kapitalizmin bir yansıması ya da izdüşümü olarak  da mahkum edilecektir; tarihsel- materyalist bir psikiyatri olarak şizoanaliz, bilinçdışının sentezlerine uymak için yalnızca psikanalitik öğretiyi değil, ancak genel olarak  toplumsal ilişkileri de talep edecektir. Bu yüzden şizoanaliz, marxsist anlamda [...]

Şiir Felsefesi Değil, Şiirn Felsefesi

Şiirin Felsefesi… Bu tanımlamayı, şiir denilen anlatım biçiminin neliğini ve nasıllığınıı somutlaştırmak için kullanıyorum.   Şiirin neye dayandığı bilinmiyorsa,  öteden beri kullanılan bir yazılı anlatım biçimi olarak benimsenmiş olmasıyla yetiniliyorsa şiir için, bir talihsizlik olur diye düşünüyorum. ŞİİR İÇİN ÇIKARSAMALAR ana başlığı ile yayımlanmış yazılarımda konuya ilişkin görüşlerimi açıklığa kavuşturmaya çalışmıştım.   Kant, Prolegomena’sında[1] yargıları [...]

Kuyucaklı Yusuf için Yeni Yaklaşımlar

Kuyucaklı Yusuf, Sabahattin Ali’nin, üstünde çok yazı yazılmış bir romanı. Yazarının “büyük romanı” olarak adlandırılıyor. Öte yandan “Türk edebiyatının en romantik, en lirik romanı” olarak da adlandırılıyor. Ayrıca roman, 20.yy.ın başında (1903) oluşan bir olayla başlıyor;  Birinci dünya ve Balkan savaşlarının sürdüğü bir zaman dilimini kapsıyor. Yani bu zaman dilimi, yapıtın yüzyılı aşkın bir süreyi [...]

Kendiliğin Şiiri

“Dıştan bir belirlenme ile değil, kendi kendine olan etkinlik; doğrudan doğruya kendi iç itilimiyle etkin olmaya yeteneği, duyarlığın alıcılığına karşı anlığın etkin oluşu” biçiminde tanımlanıyor kendilik, kendiliğindenlik.[1]   Kohut, bu alandaki yapıtlarıyla[2] konuya önce açıklık ve derinlik getirmiş, sonra da yeniden yapılanması konusundaki düşüncelerini olaylara ve kendinin yürüttüğü deneylere dayanarak kendiliğin sorunsallığının yeniden yapılandırılmasına ilişkin [...]

Eğitim-Yaşam ve Toplum

Eğitilmiş insan denildiği zaman, aslında kastedilen insanın bilişsel yönden yetiştirilmesidir. Yine aydın insan, düşünen insan denildiğinde de aynı şeyden söz ediliyordur. Aydın ve düşünen insan her yönden tam bir gelişmişliği gösterir. Buna göre eğitim kavramı bireyde bedensel, ruhsal ve bilişsel yönlerden yetişmişliği gerçekleştirme çabalarını içerir.   “Eğitim” kavramı 1940’lardan beri, maarif, tedrisat, talim ve terbiye [...]

Kentleşeceğuk, Kentleşiyiruk…

MUHSİN ŞENER muhsisener@gmail.com   Bir ara TV ‘de sık sık gösterilen bir reklam vardı. Bir Karadeniz’li, kırın düzüne bir ev yapmaya çalışıyor. O sırada yanına bir kadın sokulup soruyor:   “Temelum ne yabaysun?” Temel hemen:  “Ev yapayrum, biturunce bulut inşaata vereceğum.   Kentleşiyruk da!” diye yanıtlıyor.   Bu görüntü gerçekten de  ilginç!. Türkiye, son on [...]

Eğitimin Mutlak, Bir İdeolojisi Vardır; Olacaktır!

Muhsin ŞENER Milli Eğitim Bakanlığı E.Müfettişi muhsinsener@gmail.com  İdeoloji[1], pratiğin düşünce, hayal ya da tasarım halidir. İnsanlıkla yaşıt bir kavramdır o. İnsan kendini ve çevresindeki şeyleri ve onların birbirleriyle ilişkilerini ve kendisinin o varlıklarla olan ilişkilerini düşündüğü ve bir yargıya vardığı anda oluşuyor. Düşünme ve us edimleri salt insana özgü olduğu için yeryüzündeki öteki canlıların ideoloji [...]

Şiire İlişkin Çıkarsamalar – VIII / Kültür ve Kimlik Çoksesli Şiiri Mi Dayatıyor?

Sibel Özbudun’un Antropoloji Gözüyle Sınıf, Kimlik ve Kültür Yazıları’nı[1] okuyorum. Yazar Küreselleşme ile kültür, kimlik ve sınıf kavramlarının hem biçimsel hem de içerik olarak kimi zaman anlam daralmasına, kimi zaman da anlam genişlemesine neden olduğunu; özellikle kültür ile kimlik arasındaki ilişkilerin çok ilginç boyutlar kazandığını açıklıyor.   Küreselleşme, bilindiği gibi zamanın ruhu, toplu durumun dayatması [...]

Şiire İlişkin Çıkarsamalar – VII / “Şiir Satmıyor ki…”nin Üstüne Üstüne Gitmek

Kaç sözcükle konuşuyorsanız o kadarsınız demektir. Wittgensitein   Şiir satmıyor… Şiir yapıtları da satmıyor… Şiire ilişkin yapıtlar satıyor mu ki? Ozanlar toplumdaki yerlerine göre değil ozanlıklarına göre mi öne çıkıyorlar sanki? Ozanın, baksı, ermiş, doktor, şaman, öncü ve toplumun lideri olduğu günlerin ne denli gerisinde kalmışız da ayrımına varamamışız, hayret!   Toplumların en zor zamanlarında [...]

Şiire İlişkin Çıkarsamalar – VI / Schopenhauer, “Gençliğimizde Biz De Şiir Yazar, Şiir Okurduk” Ne Demektir? Açıklıyor

Muhsin ŞENER muhsinsener@gmail.com Şiir ve şiir yapıtları konuşulurken çok sık duyduğumuz bir cümleyi başlığa koydum: gençliğimizde biz de şiir yazar, şiir okurduk! Yani, “sen benim şimdilerde şiire ilgi duymadığıma bakma; ben de gençken, şiir yazar, şiirler okurdum; ne sanıyorsun sen?” gibi bir karşı koyma cümlesi… Şiirin salt gençlere seslenen bir şey olduğunu da açıkça ortaya [...]